PLIP - Platforma Informacyjno - Płatnicza Urząd Gminy Bojszowy

PLIP - Portal podatkowy Urzędu Gminy Bojszowy

Informacje

Sprawdź informacje dotyczące twoich nieruchomości, zobowiązań podatkowych, deklaracje gospodarki odpadami komunalnymi.

Zobowiązania

W serwisie PLIP możesz sprawdzić i uregulować przez Internet swoje zobowiązania wobec Gminy Bojszowy, m.in. podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rachunki za gospodarkę odpadami komunalnymi.